Om Benzonet

Benzonet er et nordisk netværk for fagfolk der professionelt arbejder med eller har berøring med lægemiddelafhængighed – primært benzodiazepiner.

Dannelsen af netværket har flere formål.

Netværket henvender sig til en tværfaglig gruppe personer der på forskellig vis har interesse i at udveksle information om lægemiddelafhængighed og som i deres dagligdag arbejder med dette område fagligt.

Den tværfaglige gruppe er sammensat af personer fra sundhedssektoren, den kommunale socialforvaltning, socialpsykiatrien, misbrugsbehandlingsinstitutioner og forskere indenfor dette særlige speciale.

Foruden udveksling af information om lægemiddelafhængighed er det tanken at BENZONET kan medvirke til udviklingen af informationsmateriale som belyser dette problemområde. Der tænkes her på informationsmateriale der retter sig dels til patienter men også informationsmateriele der henvender sig til andre relevante målgrupper så som pårørende og sundhedspersonale.

BENZONETs anden tanke er at udvikle en vidensbank omkring lægemiddelafhængighed. Der igennem indsamles dokumentation af forskellig karakter som kan videreformidles og anvendes af netværkets brugere.

Til tanken om udveksling og udvikling hører ideen om undervisning gennem at skabe muligheder for tilbyde kurser såvel tværfagligt som monofagligt. Endvidere er det tanken, at der skal etableres mulighed for at knytte kontakter, således at man kan gennemføre studieture m.m. BENZONETs grundidé er at tilbudet skal kunne gennemføres til low kost helst no kost til glæde for netværkets medlemmer.

Mange ofte spredte netværkspersoner har samlet set mange års erfaring som bør deles med andre.

Ønsker du at tilmelde dig gruppen skriv da til gruppens moderator (Steen Jarbøel): benzonet-owneryahoogroups.co.uk eller ved at skrive til Jens Frydenlund: jensbenzonet.dk

Med venlig hilsen
Initiativ- og styregruppen for region Øresund
Jens Frydenlund
Helsingør den 29. September 2004